Örmény nyelvÖrmény
հայերեն
BeszélikÖrményország, Grúzia
Terület Európa
Beszélők száma6,7 millió[1]
Nyelvcsaládindoeurópai nyelvcsalád
Írásrendszer Örmény ábécé
Hivatalos állapot
Hivatalos Örményország
Nyelvkódok
ISO 639-1hy
ISO 639-2hye (T)arm (B)
A Wikimédia Commons tartalmaz հայերեն témájú médiaállományokat.

Az örmény nyelv (örményül: հայերեն լեզու, IPA [hajɛrɛn lɛzu] – hayeren lezu) az indoeurópai nyelvcsalád keleti ágába tartozó nyelv, amelyet elsősorban Örményországban, Grúziában és az örmény diaszpórában beszélnek. Közelebbi rokonságban az indoiráni nyelvekkel áll, kezdetben közéjük is sorolták, majd 1875-ben H. Hübschmann bizonyította be a nyelvcsaládon belüli önállóságát.[2] A nyelv kialakulásában jelentős szerepet játszott az i. e. 2. évezred végén a hettita nyelv. Magában a nyelv megnevezésében a hayeren szó a hettita Ḫai̯aša tartományra és a ḫai̯ népre utal, végződése az óhettita genitivus, accusativus vagy nominativus–accusativus ragnak felel meg.

A nyelvet ma megközelítőleg 6,7 millió ember beszéli, ebből 2,8 millió lakik a mai Örményországban.

Az örmény nyelv ma már három elkülönülő nyelvre oszlik, mindhárom önálló irodalmi nyelvvel rendelkezik. Az örményországi örmény, az általánosan ismert nyelvi norma. A keleti-örmény nyelv amelyet a Szovjetunió hajdani államaiban, Iránban és az Egyesült Államokban beszélnek. A nyugati-örmény nyelv a diaszpórában élő örménység nyelve, amit európai államokban (így Magyarországon is), arab országokban, Törökországban, Izraelben, Észak- illetve Dél-Amerikában beszélnek.

Tartalomjegyzék

Írása


Betűit az 5. században szerzetesek fejlesztették ki.

Magánhangzói: a, á, e, é, i, í, o, u.

Mássalhangzói: c, d, dzs, f, g, gy, h, j, je, k, l, m, n, p, q, r, s, sz, t, v, vo, yev, zs.

Nyelvtana


Az örmény nyelv nem ismeri a nyelvtani nemet. A névelőt a szó végéhez függeszti, például gail-e = a farkas. A többesszámot (-եր) -er végződés jelzi, és a többesszám jele a magyarhoz hasonlóan a ragok elé kerül pl: farkas-ok-nak. 7 esetet különböztet meg. A ragok különféle eseteket vonzanak. A birtokragok a szó végére kerülnek, ahogyan az agglutináló nyelvekben szokásos, például életem.

A jelzőt nem egyeztetik a jelzett szóval: szép ruhák, nem szépek ruhák.

A szavak hangsúlya az utolsó, nem e-re végződő szótagon van.

Névszóragozás


Eset Örmény Latin átírás Magyar
alanyeset սար szar hegy
birtokos eset սարի szari hegyé
illativus սարի(ն) szari(n) hegyhez
tárgyeset սար(ը) szar(ö) hegyet
határozói eset սարից szaric hegyről
comitativus սարով szarov heggyel
inessivus սարում szarum hegyben

Többes szám esetén a tő után a többes szám jele következik, majd utána az esetrag:

սար + եր + ում (szar+er+um) - hegy-ek-en

Igeragozás


Jelen idő

Örmény Latin átírás Magyar
ասում եմ aszum em mondom, mondok
ասում ես aszum esz mondod, mondasz
ասում է aszum e mondja, mond
ասում ենք aszum enkh mondjuk, mondunk
ասում եք aszum ekh mondjátok, mondtok
ասում են aszum en mondják, mondanak

Múlt idő

folyamatos múlt latin átírás befejezett múlt latin átírás összetett befejezett múlt latin átírás magyar
ասում էի aszum ei ասացի aszaci ասել եմ aszel em mondtam
ասում էիր aszum eir ասացիր aszacir ասել ես aszel esz mondtad, mondtál
ասում էր aszum er ասաց aszac ասել է aszel e mondta, mondott
ասում էինք aszum einkh ասացինք aszacinkh ասել ենք aszel enkh mondtuk, mondtunk
ասում էիք aszum eikh ասացիք aszacikh ասել եք aszel ekh mondtátok, mondtatok
ասում էին aszum ein ասացին aszacin ասել են aszel en mondták, mondtak

Jövő idő

egyszerű jövő idő latin átírás összetett jövő idő latin átírás magyar
կասեմ kaszem ասելու եմ aszelu jem mondom*
կասես kaszesz ասելու ես aszelu jesz mondod
կասեի kaszei ասելու է aszelu je mondja
կասենք kaszenkh ասելու ենք aszelu jenkh mondjuk
կասեք kaszekh ասելու եք aszelu jekh mondjátok
կասեն kaszen ասելու են aszelu jen mondják

Példák a keleti és a nyugati nyelvjárásból


Magyar - Keleti örmény

Magyar - Nyugati örmény

Történelmi örmény nyelvjárások


1909-ben Heracsah Adjarjan megvizsgálta az örmény nyelvjárásokat Örményországban, Törökországban, és mindazon országokban (köztük Magyarországon is), ahol örményül beszélnek. A tradicionális örmény keleti–nyugati nyelvjárások mellett Adjarjan a három nagy csoportra osztotta az így megvizsgált nyelvjárásokat: az -um, a és az -el csoportokra. Ezek a következő helyeken találhatók:

-um nyelvjárások:

gë nyelvjárások:

-el nyelvjárások:

Jövevényszavak


Ez csak néhány példa az örmény nyelv szókölcsönzéseire. Főképp a keleti örményben található nagyobb számú orosz eredetű szó, mivel Örményország sokáig állt szovjet uralom alatt. Még ma is jelentékeny orosz nyelvi befolyás található Jereván utcáin.

Indo-európai összehasonlítás


Örmény angol Latin Klasszikus görög Szanszkrit Proto Indo-európai
մայր (mayr) "anya" mother (< óangol mōdor) māter "anya" mētēr "anya" mātṛ "mother" *máH₂ter- "anya"
հայր (hayr) "apa" father (< óangol fæder) pater "apa" patēr "apa" pitṛ "father" *pH₂tér- "apa"
eġbayr "fivér" brother (< óangol brōþor[3]) frāter "fivér" phrātēr "fivér" bhrātṛ "fivér" *bʰráH₂ter- "fivér"
դուստր (dowstr) "lánya vkinek" daughter (< óangol dohtor) futrei "lánya vkinek" thugatēr "lánya vkinek" duhitṛ "lánya vkinek" *dʰugH₂-tér- "lánya vkinek"
կին (kin) "nő" queen (< óangol cƿēn[4] "királynő, nő, feleség") gunē "nő, feleség" gnā/jani "nő" *gʷén-eH₂- "nő, feleség"
իմ (im) "enyém" my, mine (< óangol min) mei "enyém" emeo "enyém" mama "enyém" *mene- "enyém"
(anun) "név" name (< óangol nama) nōmen "név" onoma "név" nāman "név" *H₁noH₃m-n̥- "név"
ut' "8" eight (< óangol eahta) octō "nyolc" oktō "nyolc" aṣṭa "nyolc" *H₁oḱtō(u) "nyolc"
inë "9" nine (< óangol nigon) novem "kilenc" ennea "kilenc" nava "kilenc" *(H₁)néwn̥ "kilenc"
tas "10" ten (< óangol tien) (< *tekhan) decem "tíz" deka "tíz" daśa "tíz" *déḱm̥ "tíz"
ačk' "szem" eye (< óangol ēge) oculus "szem" ophthalmos "szem" akṣan "szem" *H₃okʷ- "látni"
armownk "elbow" arm (< óangol earm "a váll alatti rész") armus "váll" arthron "találkozás" īrma "kar" *H₁ar-mo- "csatlakozik"
çownk "térd" knee (< óangol cnēo) genū, "térd" gonu "térd" jānu "térd" *ǵénu- "térd"
otk' "láb" foot (< óangol fōt) pedis "láb" podi "láb" pāda "láb" *pod-, *ped- "láb"
sirt "szív" heart (< óangol heorte) cor "szív" kardia "szív" hṛdaya "szív" *ḱerd- "szív"
kaši "bőr" hide (< óangol hȳdan "állati bőr") cutis "bőr" keuthō "elrejt" kuṭīra "kunyhó" *keu- "elfed, lefed"
muk "egér" mouse (< óangol mūs) mūs "egér" mus "egér" mūṣ "egér" *muH₁s- "egér, kis rágcsáló"
kov "tehén" cow (< óangol ) bum (umber) "tehén" bous "tehén" go "tehén" *gʷou- "tehén"
šown "eb" hound (< óangol hund "kutya") canis "kutya" kuōn "kutya" śvan "kutya" *ḱwon- "eb, kutya"
tari "év" year (< óangol gēar) hōrnus "ezen év…" ōra "év" yare(avesztai) "év" *yeH₁r- "év"
amis "hónap" moon, month (< óangol mōnaþ) mēnsis "month" mēn "hold, hónap" māsa "hold, hónap" *meH₁ns- "hold, hónap"
amaṙ "nyár" summer (< óangol sumor) samā "évszak" *sem- "az év meleg része"
ǰerm "meleg" burn (< óangol beornan) formus "meleg" thermos "meleg" gharma "hőség" *gʷʰerm- "meleg"
lujs "fény" light (< óangol lēoht "fényesség") lucere, lux, lucidus "ragyog, fény, tiszta" leukos "fényesség, fehér" roca "ragyogás" *leuk- "fény(esség)"
hur "láng" fire (< óangol fȳr) pir(umber) "tűz" pur "tűz" pu "tűz" *péH₂wr̥- "tűz"
heṙow "távol" far (< óangol feor "nagy távolságra") per "át" pera "mögött" paras "mögött" *per- "át, túl, mögött"
helowm "ömlesztek" flow (< óangol flōƿan) pluĕre "esik az eső" plenō "megmos" plu "úszik" *pleu- "árad, áraszt"
owtem "eszem, eszek" eat (< óangol etan) edulis "ehető" edō "eszem, eszek" admi "eszem, eszek" *ed- "eszik"
gitem "tudom, tudok" wit (< óangol ƿit, ƿitan "tud") vidēre "lát" idei "tudom" vid "tud" *weid- "tud, lát"
get "folyó" water (< óangol ƿæter) utur (umber) "víz" hudōr "water" udan "víz" (*wodor, *wedor, *uder-) *wed- "víz"
gorç "dolgozik" work (< óangol ƿeorc) urgēre "nyom, vezet" ergon "dolgozik" varcas "activity" *werǵ- "dolgozik"
meç "nagy" much (< óangol mycel "nagy, sok") magnus "nagy" megas "nagy, hatalmas" mahant "nagy" *meǵ- "nagy"
ançanot' "idegen, ismeretlen" unknown (< óangol uncnaƿen) ignōtus ignōrāntem "ismeretlen" agnōstos "nem ismert" ajñāta "ismeretlen" *n- + *ǵneH₃- "nem" + "ismer"
meṙaç "halott" murder (< óangol morþor) mortalis "halálos" ambrotos "halhatatlan" mṛta "halott" *mrtro-, a (*mor-, *mr-)-ból "meghal"
mēǰteġ "közép(ső)" mid, middle (< óangol mid, middel) medius "közép(ső)" mesos "middle" madhya "közép(ső)" *medʰyo- a *me- ből "közép(ső)"
այլ (ajl) "más" else (< óangol elles "más, különböző") alius, alienus "más, másik" allos "más, másik" anya "más" *al- "más"
նոր (nor) "új" new (< óangol nīƿe) novus "új" neos "új" nava "új" *néwo- "új"
դուռ (dur.) "ajtó" door (< óangol dor, duru) fores "ajtó" thura "ajtó" dvār "ajtó" *dʰwer- "ajtó, kapu"
տուն (tun) "ház" timber (< óangol timber "építőfa") domus "ház" domos "ház" dama "ház" *domo-, *domu- "ház"
berri, berel "szállít, visz" bear (< óangol beran "szállít, hordoz") ferre, fertilis "visel, hord" pherein "cipel, szállít" bharati "szállít" *bʰer- "visel, szállít"

Jegyzetek


  1. britannica.com
  2. A világ nyelvei, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999, 1142. ISBN 963-05-7597-3.
  3. A 'þ' betű az óangol nyelvben volt használva, ezt a th betűre cserélték.
  4. A 'ƿ' betű az óangol nyelvben volt használatos, ma /w/ hang áll helyette

Források


Külső hivatkozások


Tekintsd meg a Wikipédia
örmény nyelvű változatát!Kategóriák: Indoeurópai nyelvek | Természetes nyelvek | Örményország


Dátum: 27.03.2021 07:47:59 CET

Eredet: Wikipedia (Szerzői [Laptörténet])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Változtatások: Az összes képet és a hozzájuk kapcsolódó legtöbb látványelemet eltávolítottuk. Néhány ikont a FontAwesome-Icons váltotta fel. Néhány sablont eltávolítottak (például „a cikk kibővítéséhez szükséges”) vagy hozzárendelte (mint például „hatjegyek”). A CSS osztályokat vagy eltávolították, vagy harmonizálták.
A Wikipedia-tól olyan linkeket, amelyek nem vezetnek cikkhez vagy kategóriához (mint például a „Redlinks”, „a szerkesztési oldalra mutató linkek”, „a portálok linkjei”), eltávolították. Minden külső linkhez tartozik egy további FontAwesome-Icon. Néhány apró változtatás mellett a médiatartályt, a térképeket, a navigációs dobozokat, a beszélt verziókat és a geomikroformátumokat eltávolítottuk.

Felhívjuk figyelmét: Mivel az adott tartalmat az adott időpontban automatikusan a Wikipedia veszi, a kézi ellenőrzés volt és nem lehetséges. Ezért a nowiki.org nem garantálja a megszerzett tartalom pontosságát és aktualitását. Ha van olyan információ, amely pillanatnyilag hibás, vagy pontatlan a képernyő, akkor nyugodtan lépjen kapcsolatba velünk: email.
Lásd még: Jogi nyilatkozat & Adatvédelmi irányelvek.