Eszközhatározói esetEgyes agglutináló és egyes flektáló nyelvek grammatikájában az eszközhatározói eset (latinul instrumentalis) egyike a nyelvtani eseteknek. Azok a névszók, amelyek ennek az esetnek a morfémáját hordozzák a legjellegzetesebben olyan élettelent fejeznek ki, amely használata segítségével végeznek cselekvést. Mondattani szempontból ilyen szó főleg eszközhatározót fejez ki, de ez az eset számos egyéb mondattani viszonyt is kifejez, amelyek természete az adott nyelvtől is függ.[1][2][3][4][5]

A magyar nyelvben is megvan ez az eset, és történeti-összehasonlító nyelvészettel foglalkozó szakemberek megállapították, hogy létezett a feltételezett indoeurópai alapnyelvben is. Meg is maradt egyes mai indoeurópai nyelvekben, mint amilyen a szláv nyelvek többsége.[5] Ezekben úgy elöljárószók nélkül, mint ilyen viszonyszókkal is használják. Egyéb indoeurópai nyelvekben, mint az újlatin nyelvek vagy az angol, elöljárókkal fejezik ki azokat a határozókat, amelyeket az eszközhatátorozói esettel felyeznek ki az ezzel bíró nyelvek.

Tartalomjegyzék

A magyar nyelvben


A magyarban, amely agglutináló nyelv, egyetlen ragja van az eszközhatározói esetnek, a -val/-vel. Változatai a magánhangzó-harmónia szabályainak megfelelően használtak. Vannak morfofonológiai változatai is, mivel a rag v-je az őt megelőző mássalhangzóhoz hasonul. Mindegyik névszó felveszi. A maga és az ön kivételével a személyes névmások ilyen esetű alakjai szuppletívak, a rag -vel változata és a birtokos személyjelek kombinációi: énvelem, teveled stb.[6]

Az eszközhatározói eset elsősorban eszközhatározót és társhatározót fejez ki, de több más típusú határozót is, a többségüket névutó nélkül:

 • élővel kifejezett: György Tamással sétál;[7]
 • élettelennel kifejezett: kávé habbal;[7]

Összehasonlító szerkezetben, ún. „összekapcsolt” fok-mérték határozóban[11] a fokjeles szó előtt álló tag is eszközhatározói esetű: Feri két évvel idősebb Jancsinál, A mi házunk jóval nagyobb a tietekénél.[7]

Vannak névutóval szerkesztett eszközhatározói esetű határozók is:

A mozival szemben van egy kávéház;[12]
Egy évvel ezelőtt kezdtem magyarul tanulni;[13]
Kovácsnéval együtt megyek a Balatonra;[14]
A kérvényével kapcsolatban a következőket kell tudnia;[15]
A botránnyal összefüggésben emlegették a nevét.[16]

A közép-délszláv diarendszerben


A közép-délszláv diarendszer nyelveiben (bosnyák, horvát, montenegrói, szerb), amelyek flektálóak és viszonylag gazdag névszóragozási rendszerük van, az eszközhatározói esetet több rag fejezi ki, ragozási osztály, szófaj, nem és szám szerint. Vannak morfofonológiai változatai is, amelyeket az őket megelőző beszédhang okozza. A legtöbb névszó az alábbi ragokkal rendelkezik:[17]

A személyes névmások töve eszközhatározói esetben többé-kevésbé különbözik az alanyesetű alakjuktól: ja ’én’ – sa mnom ’velem’, ti ’te’ – s tobom ’veled’ stb.[19]

Ezekben a nyelvekben is az eszközhatározói eset főleg az eszközhatározó és a társhatározó esete, de több más határozóé is:

On ide napred a ja za njim ’Ő előre megy, én meg utána’;[26]
Stojim pod tušem ’A zuhany alatt állok’;[27]
Nad selom su se crnjeli kišni oblaci ’A falu felett esőfelhők feketéllettek’;[28]
Šetao je među drvećem ’A fák között sétált’;[28]

Eszközhatározói esettel kifejezett, magyar grammatikákban határozóknak megfelelő ún. „közvetett tárgy”-ak is vannak:

Čime se sada bavite? ’Mivel foglalkozik/foglalkoznak mostanában?’;[30]
Vladao je ogromnim carstvom ’Hatalmas birodalom felett uralkodott’;[30]
Čitava kuća je najednom zamirisala kruhom ’Egyszerre az egész háznak kenyér illata lett’;[31]
Nastavićemo s vežbama ’Gyakorlatokkal fogjuk folytatni’;[30]
Nemojte žaliti za prošlošću ’Ne sirassátok a múltat!’[30]

Az eszközhatározói esettel is kifejezhető az alábbi két mondatrész is:

Jegyzetek


 1. Bussmann 1998, 574. o.
 2. Dubois 2002, 251. o.
 3. Crystal 2008, 248. o.
 4. Bidu-Vrănceanu 1997, 253. o.
 5. a b Constantinescu-Dobridor 1998, instrumental szócikk.
 6. Rounds 2001, 124. o.
 7. a b c d e f g h Szende – Kassai 2007, 118–119. o.
 8. P. Lakatos 2006, 157. o.
 9. Rounds 2001, 199. o.
 10. P. Lakatos 2006, 162. o.
 11. Kálmánné Bors – A. Jászó 2007 által használt terminus (386. o.).
 12. Szende – Kassai 2007, 168. o.
 13. Rounds 2001, 203. o.
 14. Szende – Kassai 2007, 152. o.
 15. Szende – Kassai 2007, 159. o.
 16. Szende – Kassai 2007, 167. o.
 17. Klajn 2005, 51–72. o. (szerb grammatika).
 18. Mivel ezekben a nyelvekben nincsenek névelők, ezek a példaszavak megfelelhetnek a magyarban, kontextustól függően, névelő nélküli, határozott névelős vagy határozatlan névelős szavaknak, pl. ’doktorok’, ’egy falu’, ’a hal’ stb.
 19. Klajn 2005, 78. o.
 20. a b c d Browne – Alt 2004, 28. o. (a diarendszer grammatikája).
 21. Változatai az utána következő szó kezdő beszédhangjának a jellegétől függnek.
 22. Klajn 2005, 71. o.
 23. a b Klajn 2005, 160. o.
 24. Azon igék helyhatározója, amelyek hely felé történő mozgást fejeznek ki, tárgyesetű.
 25. A j nélküli a szerb sztenderdben van meg, a j-s a többiben.
 26. Klajn 2005, 161. o.
 27. Browne 2004, 25. o.
 28. a b Barić 1997, 279. o. (horvát grammatika).
 29. Klajn 2005, 137. o.
 30. a b c d Klajn 2005, 230. o.
 31. Barić 1997, 441. o.
 32. Barić 1997, 404. o.

Források


Kapcsolódó szócikkek


 • Nyelvészetportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lapKategóriák: Nyelvtani esetek


Dátum: 29.03.2021 12:06:03 CEST

Eredet: Wikipedia (Szerzői [Laptörténet])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Változtatások: Az összes képet és a hozzájuk kapcsolódó legtöbb látványelemet eltávolítottuk. Néhány ikont a FontAwesome-Icons váltotta fel. Néhány sablont eltávolítottak (például „a cikk kibővítéséhez szükséges”) vagy hozzárendelte (mint például „hatjegyek”). A CSS osztályokat vagy eltávolították, vagy harmonizálták.
A Wikipedia-tól olyan linkeket, amelyek nem vezetnek cikkhez vagy kategóriához (mint például a „Redlinks”, „a szerkesztési oldalra mutató linkek”, „a portálok linkjei”), eltávolították. Minden külső linkhez tartozik egy további FontAwesome-Icon. Néhány apró változtatás mellett a médiatartályt, a térképeket, a navigációs dobozokat, a beszélt verziókat és a geomikroformátumokat eltávolítottuk.

Felhívjuk figyelmét: Mivel az adott tartalmat az adott időpontban automatikusan a Wikipedia veszi, a kézi ellenőrzés volt és nem lehetséges. Ezért a nowiki.org nem garantálja a megszerzett tartalom pontosságát és aktualitását. Ha van olyan információ, amely pillanatnyilag hibás, vagy pontatlan a képernyő, akkor nyugodtan lépjen kapcsolatba velünk: email.
Lásd még: Jogi nyilatkozat & Adatvédelmi irányelvek.