Nemzetközi fonetikai ábécéA nemzetközi fonetikai ábécé (angolul: International Phonetic Alphabet, IPA; franciául: Alphabet Phonétique International, API) célja, hogy a beszélt nyelvek hangjainak (fonémáinak) kiejtését leírja.

A Nemzetközi Fonetikai Szövetség (International Phonetic Association) készítette, eredetileg angol és francia kezdeményezésre. Története során számos nagy módosításon esett át.

Jelöléseit jelenleg főként a latin ábécé betűiből veszi, néhány jelet a görög ábécéből vesz át, valamint néhány olyat is használ, amelyeknek nincs kapcsolatuk létező nyelvek írásképével.

Az IPA jelöléseinek ASCII-átírását – ezzel azok használatát kívánták megkönnyíteni – először a SAMPA, majd ezt továbbfejlesztve az X-SAMPA projekt valósította meg. Segítségével a fonetikai kiejtések leírhatók latin betűk, valamint néhány írásjegy használatával.

Az ábécé 28 magánhangzót, 63 mássalhangzót (valamint 6 további két jellel kifejezhető mássalhangzót: [ʣ], [ʤ], [ʥ], [ʦ], [ʧ] és [ʨ]), és néhány segédjelet foglal magába.

Tartalomjegyzék

A jelek származása


A nemzetközi fonetikai ábécé szimbólumai a latin ábécén alapulnak. Néhányat közülük azért is választottak bele, mert a legtöbb latin betűvel író nyelv ugyanúgy ejti. Ilyenek többnyire a [b], [d], [f], [ɡ], [h], [k], [l], [m], [n], [p], [s], [t], [v], [w], [z], magánhangzók közül az [a], [e], [i], [o], [u], bár vannak közöttük olyanok, amelyek kiejtése a legtöbb latin betűvel író nyelvben eltér. Pl.: [j], [r], [y]. Az ábécében több olyan jel is található, amelyet a latin betűk átalakításával hoztak létre, vagy írott formájukat (és azok átalakított változatát) használják ([ə], [ŋ]).

Továbbá a görög ábécéből vették az alábbi jeleket: a [β], [ɣ], [θ], [ɸ] és [χ] – mássalhangzók, és a [ɛ], [ι], [ʋ] – magánhangzó. A következő jelek görög betűk módosításával jöttek létre: [ɤ], [ɜ], [ʎ], [ʊ] és [ɷ].

IPA magyar nyelvre


IPA-magánhangzótáblakép • hang
Elöl képzett Elöl-​köz. k. Középen képzett Hátul-​köz. k. Hátul képzett
Felső nyelvállású
Középső-felső ny.
Középső ny.
Alsó-középső ny.
Alsó nyelvállású
Alsó-legalsó ny.
Legalsó ny.

A párban álló magánhangzók közül a bal oldali ajakréses, a jobb oldali ajakkerekítéses.
A sárga háttérrel jelölt hangok hosszú vagy rövid formái a magyar köznyelv fonémái.

A magyar nyelv 14 magánhangzó- és 24 mássalhangzó-fonémája az IPA rendszerben is megjeleníthető. Az IPA szándékai szerint ez minden nyelvre áll.

A jelek magyarázata


Fő szimbólumok (betűnként):
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, egyéb jelek
Hangsúlyjelek:
Hangsúlyjelek

Fő szimbólumok


A szimbólumok a latin ábécéhez való hasonlóság szerinti betűrendben találhatók. Az egyikükre sem hasonlító jelek a táblázat alján találhatók.

Szimbólum Képen Hivatalos megnevezés Példák Leírás
A
[ a ]?* Elöl képzett, legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Spanyol: casa (ház), francia: patte (láb), német: Mann (férfi) Röviden ejtett magyar á, csak palóc nyelvjárásban és egyes erdélyi szociolektusokban fordul elő. Sok angol ajkú az ow betűkapcsolat első tagját ejti így (pl.: cow (tehén)). Néhány angol dialektusban a cat (macska) vagy a father (apa) szóban is ezt ejtik.
[ aː ]?* Elöl képzett, legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Német: Aachen, francia: gare (pályaudvar) Hosszú [a], a magyar á-nak felel meg.
[ ɐ ]?* Középen képzett, alsó-legalsó nyelvállású magánhangzó Angol:[1] cut (vág), német: Kaiserslautern Angolban gyakran [ʌ]-nak írják.
[ ɑ ]?* Hátul képzett, legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Finn: linna (vár), holland: bad (fürdő)
[ ɑː ]?* Hátul képzett, legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: father (apa), francia pâte (tészta) Hosszú [ɑ].
  [ ɑ̃ ] Nazális magánhangzó Francia: Caen, sans (nélkül), temps (idő) Nazális (orrhangú) [ɑ].
[ ɒ ]?* Hátul képzett, legalsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Angol: cot (kempingágy) Olyan, mint az [ɑ], csak az ajkak kerekebbek. A magyar a-nak felel meg.
[ ʌ ]?* Hátul képzett, alsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Olyan, mint az [ɔ], csak az ajkak nem kerekítettek. (Amikor "[ʌ]"-t használunk angolban, elképzelhető, hogy [ɐ]-t vagy [ɜ]-t ejtünk.)
[ æ ]?* Elöl képzett, alsó-legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: cat (macska)
B
[ b ]?* Zöngés ajak-zárhang Angol: babble (fecseg)
[ ɓ ]?* Zöngés ajak-implozíva Szuahéli: bwana Mintha [b]-t mondanánk nyelés közben.
[ ʙ ]?* Berregtetett ajakhang Olyan, mint a „brrr” hang, mikor fázunk.
[ β ]?* Zöngés ajak-réshang Spanyol: la Bamba Lágy [v], csak az ajkak közelítenek egymáshoz.
C
[ c ]?* Zöngétlen szájpadlás-zárhang Török: kebap (kebab), cseh: stín (árnyék), magyar tyúk Az angol tune (dallam) és cute (aranyos) közötti hang. Néhány nyelvben néha [tʃ]-nek ejtik, például a hindiben. A magyar ty-nek felel meg.
[ ç ]?* Zöngétlen szájpadlás-réshang Német: Ich (én) Lágyabban ejtett, mint a [x]. Néhány angol ajkú ezt ejti a huge (óriási) szóban. Ennek a hangnak a létrehozásához hangosan kell suttogni a "ye" szót, mint például a "Hear ye!"-ben. Magyarban példa rá az ihlet. (Gyakran ide veszik a magyarban a technika szót is, ennek ejtése azonban inkább a veláris [x]-val történik.)
[ ɕ ]?* Zöngétlen fogmeder-szájpadlás réshang Mandarin: Xi'an (illatos) Lágy [ʃ]; hasonló az angol she-hez (ő; nőnemű).
[ ɔ ]?* Lásd az O alatt.
D
[ d ]?* Zöngés fogmeder-zárhang Angol: did (csinált)
[ ɗ ]?* Zöngés fogmeder-implozíva Szuahéli: Dodoma Kortyolásszerű [d].
[ ɖ ]?* Zöngés retroflex zárhang Angol: harder (keményebb) Olyan, mint a [d] úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk és -toljuk.
[ ð ]?* Zöngés fogréshang Angol: the (a, az; névelő), bathe (fürdet)
[ʣ]?*[2] Zöngés fogmeder zár-réshang Angol: adze (bárd), olasz: zero (nulla)
[ʤ]?*[2] Zöngés fogmeder mögötti zár-réshang Angol: judge (bíró)
[ʥ]?*[2] Zöngés fogmeder-szájpadlás zár-réshang Lengyel: niewie (medve) Olyan, mint a [dʒ], csak lágyabb.
[dʐ]?*[2] ɖ͡ʐ Zöngés retroflex zár-réshang Lengyel: em (lekvár) Olyan, mint a [dʒ] úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk és -toljuk.
E
[ e ]?* Elöl képzett, középső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Spanyol: fe (); francia: clé A magyar tájnyelvi ë-nek felel meg.
[ eː ]?* Elöl képzett, középső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Német: Klee Hosszú [e]. Hasonló az angol hey e-jéhez. A magyar é-nek felel meg.
[ ə ]?* Középen képzett, alsó-középső nyelvállású magánhangzó Angol: above (fent [határozószó]), hindi: ठग [ʈʰəɡ] (bandita, tolvaj) (Angolban csak hangsúlytalan szótagokban.)
[ ɚ ] R-rel együtt ejtett ə. (hiv.: r-rel aláfestett magánhangzó ) Amerikai angol: runner (futó)
[ ɛ ]?* Elöl képzett, alsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: bet (fogadás) A magyar e-nek felel meg.
  [ ɛ̃ ] Nazális (orrhangú) magánhangzó Francia: Agen, vin (bor), main (kéz) Nazális (orrhangú) [ɛ].
[ ɜ ]?* Középen képzett, alsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: bird (hosszan ejtve) (madár)
  [ ɝ ]   R-rel együtt ejtett [ɜ]. (hiv.: r-rel aláfestett magánhangzó) Amerikai angol: bird (madár)
F
[ f ]?* Zöngétlen labiodentális (felső fogsorral képzett) réshang Angol: fun (szórakozás)
[ ɟ ]?* Lásd a J alatt.
[ ʄ ]?* Lásd a J alatt.
G
[ ɡ ]?* Zöngés veláris (hátul képzett) zárhang Angol: gig (szidás, letolás) (A betű és a jel nem különbözik egymástól.)
[ ɠ ]?* Zöngés veláris (hátul képzett) záralkotó Szuahéli: Uganda Mint a [ɡ] nyelés közben hangoztatva.
[ ɢ ]?* Zöngés uvuláris (nyelvcsappal képzett) zárhang Olyan, mint a [ɡ], de jóval hátrébb, egészen a torokban képezzük. Néhány arab dialektusban a q-t ejtik ɢ-nek, mint például a Gaddafit.
[ ʒ ]?* Lásd a Z alatt.
H
[ h ]?* Zöngétlen glottális (hangszalag-) réshang Amerikai angol: house (ház)
[ ɦ ]?* Zöngés glottális (hangszalag-) réshang Angol: ahead, ha gyorsan ejtjük;

ukrán: Сергій (Szerhij – a Szergej ukrán megfelelője)

  [ ʰ ] Hehezet Angolban egy extra levegő-pöfékelés [t] után. Pl.: top [tʰɒp] (csúcs) de például a stop-nál [stɒp], vagy a francia és spanyol [t]-nél nem. A német [t] általában [ʰ] követi. A magyar nyelvre nem jellemző.
[ ħ ]?* Zöngétlen garat-réshang Arabic محمد Muammad (Mohamed) Messze lent a torokban képezzük, hasonló a [h]-hoz, de keményebb.
[ ɥ ]?* Lásd az U alatt.
[ ɮ ]?* Lásd az L alatt.
I
[ i ]?* Elöl képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Francia: ville (város), spanyol Valladolid A magyar i-nek felel meg.
[ iː ]?* Elöl képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: sea (tenger) Hosszú [i].
[ ɪ ]?* Elöl-középen képzett, középső-felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: sit (ül)
[ ɨ ]?* Középen képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Orosz: ты (magyar átírással: ti; nemzetközi átírással: ty) (te), török nyelvek átírásában veláris i (latin ábécét használó törököknél ı) ɨš (ótörök átírás az orkhoni feliratokból, „kincs”). Gyakran használják az angol hangsúlytalan szótagokban roses.
J
[ j ]?* Szájpadlásban képzett közelítőhang Angol: yes (igen), német: Junge (fiú)
  [ ʲ ] Palatalizáció (jésítés/lágyítás) Orosz: Ленин (magyar átírással: Lenyin, de hivatalosan: Lenin; nemzetközi átírással: Lenin) [lʲeˈnʲɪn] Az előtte levő mássalhangzót lágyítja.
[ ʝ ]?* Zöngés szájpadlás-réshang Spanyol: cayo (nem minden nyelvjárásban!) Mint a hosszú magyar j, például a jjön szóban.
[ ɟ ]?* Zöngés szájpadlás-zárhang Magyar: gyöngy A magyar gy-nek felel meg.
[ ʄ ]?* Zöngés szájpadlás-implozíva (záralkotó hang) Szuahéli: jambo Olyan, mint a [ɟ] nyelés közben.
K
[ k ]?* Zöngétlen veláris (hátul képzett) zárhang Angol: kick (rúg), skip (kihagy)
L
[ l ]?* Fogmederrel képzett oldal-közelítőhang Angol: leaf (falevél)
[ ɫ ]?* Velarizált (hátsó) fogmederrel képzett oldal-közelítőhang Angol wool (gyapjú) „Sötét” l/ℓ.
[ ɬ ]?* Zöngétlen fogmederrel képzett oldalréshang Zulu: hlala (ül) Ahhoz hasonló, mikor [l]-t és [ʃ]-t vagy [l]-t és [θ]-t ejtünk egyszerre. Megtalálható néhány walesi névben, például a Lloydban és a Llywelynben valamint Nelson Mandela xhosza nevében, a Rolihlahlában.
[ ɭ ]?* Retroflex oldal-közelítőhang Olyan, mint amikor hátrahajlított és -tolt nyelvvel [l]-t ejtünk.
[ ɺ ]?* Fogmederrel képzett oldal-legyintőhang Csapkodott [l], ahhoz hasonló, mikor [l]-t és [ɾ]-t ejtünk egyszerre.
[ ɮ ]?* Zöngés fogmederrel képzett oldal-réshang Zulu: dla (eszik) Ahhoz hasonló, mikor [l]-t és [ʒ]-t, vagy [l]-t és [ð]-t ejtünk egyszerre.
M
[ m ]?* Bilabiális (ajak-ajak) orrhang Angol: mime (pantomim)
[ ɱ ]?* Labiodentális (fog-ajak) orrhang Angol: symphony (szimfónia) Olyan, mint az [m], de az ajkak úgy érintik a fogakat, mint az [f]-nél.
[ ɯ ]?* Lásd a W alatt.
[ ʍ ]?* Lásd a W alatt.
N
[ n ]?* Fogmeder-orrhang Angol: nun (apáca)
[ ŋ ]?* Velar nasal Angol: sing (énekel) Veláris (hátul képzett) orrhang
[ ɲ ]?* Szájpadlásban képzett orrhang Spanyol: Peña (kő), francia: champagne (pezsgő) Olyasmi, mint az angol canyon (kanyon). A magyar ny-nek felel meg.
[ ɳ ]?* Retroflex orrhang Hindi: वरुण [ʋəruɳ] „Varuna” Olyan, mint amikor hátrahajlított és -tolt nyelvvel [n]-t ejtünk.
[ ɴ ]?* Nyelvcsappal képzett orrhang Kasztíliai spanyol: Don Juan [doɴˈχwan] Messze lent a torokban képzett [ŋ].
O
[ o ]?* Közepesen zárt hátulsó ajakkerekítéses magánhangzó Spanyol: no, francia: eau
[ oː ]?* Hátul képzett, középső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Boden, francia: Vosges Hosszú [o]. A magyar ó-nak felel meg.
[ ɔ ]?* Hátul képzett, alsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Oldenburg, francia: Garonne
[ ɔː ]?* Hátul képzett, alsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Angol: law, francia: Limoges Hosszú [ɔ].
  [ ɔ̃ ] Nazális (orrhangú) [ɔ]. Francia: Lyon, son
[ ø ]?* Elöl képzett, középső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: feu, bœufs Mint az [e], de az ajkakat kerekítjük, mint az [o]-ban. A magyar ö-nek felel meg.
[ øː ]?* Elöl képzett, középső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Goethe, francia: Dle, neutre Hosszú [ø]. A magyar ő-nek felel meg.
[ ɵ ]?* Középen képzett, középső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Svéd: dum Félúton az [o] és [ø] között. Hasonlít az [ʊ]-hoz, de a nyelvet kissé lejjebb és előrébb helyezzük.
[ œ ]?* Elöl képzett, alsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: bœuf, seul, német: Göttingen Mint az [ɛ], de az ajkakat kerekítjük, mint az [o]-ban.
[œː]?* Elöl képzett, alsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: œuvre, heure Hosszú [œ].
  [ œ̃ ] Nazális (orrhangú) [œ]. Francia: brun, parfum
[ɶ]?* Elöl képzett, legalsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Stockholmi svéd: öra
[ θ ]?* Zöngétlen fog-réshang Angol: thigh, bath
[ ɸ ]?* Zöngétlen bilabiális (ajak-ajak) réshang Japán: 富士 [ɸɯdʑi] Fudzsi Mint a [p], de az ajkak nem találkoznak
P
[ p ]?* Zöngétlen bilabiális (ajak-ajak) zárhang Angol: pip, spit
Q
[ q ]?* Zöngétlen nyelvcsap-zárhang Arab: Qur’ān (Korán). Mint a [k], de hátrább, a torokban képzett.
R
[ r ]?* Fogmeder-pergőhang Spanyol: perro, skót angol: borrow "Pergetett R".
[ ɾ ]?* Fogmeder-legyintőhang Spanyol: pero, amerikai angol kitty/kiddie "Legyintett R".
[ ʀ ]?* Nyelvcsap-pergőhang A hátsó torokban képzett pergettett "r". Előfordul bizonyos konzervatív francia regiszterekben "r" helyett.
[ ɽ ]?* Retroflex legyintőhang Hindi साड़ी [sɑːɽiː] (szári) Mint a legyintett, tehát egyszer pergetett [ɾ], úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk.
[ ɹ ]?* Fogmederrel képzett közelítőhang Angol: borrow
[ ɻ ]?* Retroflex közelítőhang Amerikai angol: borrow, butter Mint az [ɹ], de úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk.
[ ʁ ]?* Zöngés nyelvcsap-réshang Francia: Paris, német: Riemann A torok hátsó részében képezzük, de pergetés nélkül.
S
[ s ]?* Zöngétlen fogmeder-réshang Angol: sass A magyar sz-nek felel meg.
[ ʃ ]?* Zöngétlen fogmeder mögötti réshang Angol: she (ő; nőnemű). A magyar s-nek felel meg.
[ ʂ ]?* Zöngétlen retroflex réshang Mandarin: Shàolín, orosz: Puskin|Пушкин (Puskin) Hasonlóan hangzik mint az [ʃ], úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk vagy -toljuk.
T
[ t ]?* Zöngétlen fogmeder-zárhang Angol:tot, stop
[ ʈ ]?* Zöngétlen retroflex zárhang Hindi: ठग [ʈʰəɡ] (tolvaj) Mint a [t], úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk vagy -toljuk.
[ ts ]?*[2] Zöngétlen fogmeder zár-réshang Angol:cats, orosz: царь (cár) A magyar c-nek felel meg.
[ tʃ ]?* [2] Zöngétlen fogmeder mögötti zár-réshang Angol: church (templom) A magyar cs-nek felel meg.
[ tɕ ]?*[2] Zöngétlen fogmeder-szájpadlás zár-réshang Mandarin: 北京 Beijing?*, lengyel: ciebie "téged, neked" Mint a [tʃ], de jobban 'j'-vel ejtve.
[ tʂ ]?*[2] Zöngétlen retroflex zár-réshang Mandarin: zh, lengyel: cz Mint a [tʃ], úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk vagy -toljuk.
U
[ u ]?* Hátul képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: vous (ön)
[ uː ]?* Hátul képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: Rocquencourt, német:Schumacher, kozel az angolfoodhoz Hosszú [u].
[ ʊ ]?* Hátul-középen képzett, középső-felső nyelvállású magánhangzó Angol: foot (láb), német:Bundesrepublik
[ ʉ ]?* Középen képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Ausztrál angol: food (hosszú) Mint az [ɨ], de az ajkakat az [u]-hoz hasonlóan kerekítjük.
[ ɥ ]?* Ajak-szájpadlás közelítőhang Francia: lui Mintha [j]-t és [w]-t együtt ejtenénk.
[ ɯ ]?* Hátul képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó; Lásd a W alatt
V
[ v ]?* Zöngés labiodentális (ajak-fog) réshang Angol: verve
[ ʋ ]?* Labiodentális (ajak-fog) közelítőhang Hindi: वरुण [ʋəruɳə] (Varuna) A [v] és [w] között.
[ ɣ ]?* Zöngés veláris (hátul képzett) réshang Arab, szuahéli: ghali (drága) Hasonlít a francia [ʁ]-hez.
[ ɤ ]?* Hátul képzett, középső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Mandarin: Hénán Mint az [o], de az ajkakat nem kerekítjük, körülbelül az [ʊ] és [ʌ] között.
[ ʌ ]?* Lásd az A alatt
W
[ w ]?* Zöngés labioveláris (ajak-hátsószájpadlás) közelítőhang Angol: wow Hasonlóan a magyar augusztus szóban az u-nak felel meg.
  [ ʷ ] Labializáció (ajakkerekítés) Angol: rain [ɹʷɛn] (eső), quick (gyors) Az előtte álló mássalhangzó ajakkerekítéses kiejtését jelzi.
[ ʍ ]?* Zöngétlen labioveláris (ajak-hátsószájpadlás) réshang Angol: what (bizonyos nyelvjárásokban) Mint a [h] és [w] együtt
[ ɯ ]?* Hátul képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Török: kayık (caïque) Mint az [u], lapos ajkakkal ejtve; hasonlít az [ʊ]-hoz.
[ ɰ ]?* Zöngés veláris (hátul képzett) közelítőhang Spanyol: agua
X
[ x ]?* Zöngétlen veláris (hátul képzett) réshang Skót angol: loch, német: Bach, orosz хороший [xɐˈroʂɨj] (jó) Magyarban a technika, technikum, stb.
[ χ ]?* Zöngétlen nyelvcsap-réshang Holland: Scheveningen, kasztíliai spanyol: Don Juan [doɴˈχwan] Mint az [x], de hátrább, a torokban képezve. A németben és arabban egyesek [x] helyett használják.
Y
[ y ]?* Elöl képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: rue (utca) Mint az [i], de az ajkakat kerekítjük, mint az [u]-ban. A magyar ü-nek felel meg.
[ yː ]?* Elöl képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Bülow, francia: sûr Hosszú [y]. A magyar ű-nek felel meg.
[ ʏ ]?* Elöl-középen képzett, középső-felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Eisenhüttenstadt Mint az [ɪ], de az ajkakat kerekítjük, mint az [ʊ]-ban.
[ ʎ ]?* Szájpadlás oldal-közelítőhang Kasztíliai spanyol: llama Közelebb a [j]-hez mint az [l]-hez. Mint az angol: million. A magyar ly régies ejtése.
[ ɥ ]?* Lásd az U alatt
[ ɤ ]?* Lásd a V alatt
[ ɣ ]?* Lásd a V alatt
Z
[ z ]?* Zöngés fogmeder-réshang Angol: zoos
[ ʒ ]?* Zöngés fogmeder mögötti réshang Angol: vision, francia: journal A magyar zs-nek felel meg.
[ ʑ ]?* Zöngés fogmeder-szájpadlás réshang formális orosz: жжёшь [ʑːoʂ] (égsz) Inkább [j] mint [ʒ], kissé mint az angol: beigey.
[ ʐ ]?* Zöngés retroflex réshang Mandarin: 人民日报 pinjin: Rénmín Rìbào (kínai napilap), orosz: журнал (folyóirat) Olyan, mint amikor hátrahajlított és -tolt nyelvvel [ʒ]-t ejtünk.
[ ɮ ]?* Lásd az L alatt
egyéb jelek
[ ʔ ]?* Hangszalagzár Angol: uh-oh, Hawaii, button(Brit angol) [ˈbʌʔn̩] Hangszalagzár, egy rövid szünet, amely a hangszalagok zárásának hirtelen oldásakor keletkezik. Előfordulhat két külön szóban lévő magánhangzó között (pl: Deus ex machina [ˌdeɪəsˌʔɛksˈmɑːkɨnə]).
[ ʕ ]?* Zöngés garatréshang Arab: عربي (carabī) (arab) A torok mélyén alkotott finom hang
[ ǀ ]?* Fogcsettintés Angol: tsk-tsk! or tut-tut!, zulu: icici (fülbevaló) (Az angol helytelenítő csettintés.) A zimbabwei politikus Ncube neve is tartalmazza ezt a csettintést.
[ ǁ ]?* Fogmederrel alkotott csettintés Angol: tchick! tchick!, Zulu ixoxo (béka) (Angolban a lovat biztató csettintés.) A xhosza (ǁʰɔsɑ) nyelv nevében az első hang.
[ ǃ ]?* Fogmeder mögött alkotott csettintés Zulu: iqaqa (görény) Üres pukkanásszerű hang, mint amikor a dugót az üvegből kihúzzuk.

Mellékjelek


Jel Példa Leírás
[ˈa] Angol: pronunciation
[pʰɹɜʊ̯ˌnɐnsiˈeɪʃn̩]
Főhangsúly. A jel utáni szótag hangsúlyos.
[ˌa] Mellékhangsúly. A jel utáni szótag hangsúlyos.
[aː] Angol shh! [ʃː] Hosszú hang. Angol magánhangzóknál és kettőshangzóknál gyakori; pl. Mayo /ˈmeːoː/ for [ˈmeɪ̯ɜʊ̯], etc.
[aˑ] Angol caught [ˈkʰɔˑt] Félhosszú hang. Hosszabb mint a cot [ˈkʰɒt] (ami egyébként más magánhangzó)
[u̯] Angol cow [kʰaʊ̯], koi [kʰɔɪ̯] Félhangzó. Azt jelzi, hogy ez a magánhangzó a következő magánhangzóba megy át. (Angolban gyakran kihagyjuk a jelet: [kaʊ].)
[ã] Francia vin blanc [vɛ̃blɑ̃] (fehér bor) Orrhangú magánhangzó, mint a texasi kiejtésben.
[n̥] Zöngétlen mássalhangzó. Pl. az [n̥] - olyan mint egy suttogó lélegzet az orron keresztül; [l̥] a tibeti Lhasa-ban fordul elő.
[n̩] Angol button Mássalhangzó magánhangzó nélkül, amely külön szótagmagot alkothat. (Angol [n̩] gyakran /ən/-ként átírva.)
[d̪] Spanyol dos, francia deux Dentális mássalhangzó. A nyelv jobban hozzáér a foghoz, mint az angolban.
[k’] Zulu ukuza (jön) Ejektív mássalhangzó. Nagy nyomatékkal ejtett mássalhangzók. Mint egy torokból lökött, pukkantott [k]. A [t’], [p’], [q’], [tʃ’], [ts’] és [tɬ’] hasonlóak.
[á] Mandarin 妈 [mámā] (anya) Magas tónus. Vigyázat! A pinjin latin betűs átírás is használja ezeket a jeleket, de más jelentéssel. (A thai átírás az IPA-t követi.)
[ā] Mandarin 妈 [mámā] (anya) Normál tónus.
[à] Mandarin 的 [màdɤ] (lovak) Mély tónus.
[â] Mandarin 骂 [mâ] (szid) Ereszkedő tónus
[ǎ] Mandarin 麻 [mǎ] (kender) Emelkedő tónus
[.] Angol London [ˌlɐn.dən] Szótagszünet. (Gyakran ez felesleges és kihagyjuk.)

Ingyenes IPA-betűtípusok letöltése


Jegyzetek


  1. Ha másképp nem jelöljük, akkor a sztenderd angol kiejtés (ún. Received Pronunciation) szerint
  2. a b c d e f g h Ezeket a jeleket hivatalosan ligatúrával, íves kötőjellel írjuk (pl. t͡ʃ), és előfordulnak egykarakteres formában is (pl. ʧ) - bár ez az utóbbi konvenció nem kötelező. Itt nem használjuk a ligatúrát, hogy minden böngészőben helyesen mutatkozzanak ezek a jelek.
  • Írásportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lapKategóriák: Átírás | Fonetika


Dátum: 01.04.2021 09:29:54 CEST

Eredet: Wikipedia (Szerzői [Laptörténet])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Változtatások: Az összes képet és a hozzájuk kapcsolódó legtöbb látványelemet eltávolítottuk. Néhány ikont a FontAwesome-Icons váltotta fel. Néhány sablont eltávolítottak (például „a cikk kibővítéséhez szükséges”) vagy hozzárendelte (mint például „hatjegyek”). A CSS osztályokat vagy eltávolították, vagy harmonizálták.
A Wikipedia-tól olyan linkeket, amelyek nem vezetnek cikkhez vagy kategóriához (mint például a „Redlinks”, „a szerkesztési oldalra mutató linkek”, „a portálok linkjei”), eltávolították. Minden külső linkhez tartozik egy további FontAwesome-Icon. Néhány apró változtatás mellett a médiatartályt, a térképeket, a navigációs dobozokat, a beszélt verziókat és a geomikroformátumokat eltávolítottuk.

Felhívjuk figyelmét: Mivel az adott tartalmat az adott időpontban automatikusan a Wikipedia veszi, a kézi ellenőrzés volt és nem lehetséges. Ezért a nowiki.org nem garantálja a megszerzett tartalom pontosságát és aktualitását. Ha van olyan információ, amely pillanatnyilag hibás, vagy pontatlan a képernyő, akkor nyugodtan lépjen kapcsolatba velünk: email.
Lásd még: Jogi nyilatkozat & Adatvédelmi irányelvek.