Orvos - huwiki.org

OrvosAz orvos a beteg emberek gyógyításával, a betegségek megelőzésével hivatásszerűen foglalkozó szakember, aki az orvostudományi egyetemet sikeresen elvégezte, ott diplomát szerzett.


„Bénul a nyelv s duzzad; szárad forró lehelettől s tátog a száj: a nehéz levegőt kapkodja magába. Sem takarót, se ruhát nem tudnak tűrni a testek, meztelenül teritik magukat le a földre, s a földtől nem lesz hűvös a test, de a testtől forran a föld föl. Orvosoló nem akad, s aki mégis gyógyit, a kórság arra vadul rácsap, tudományuk lesz veszedelmük: áll mennél közelebb, gyógyít mennél nemesebben, hull annál hamarabb a halálba.”

Publius Ovidius Naso: Metamorphoses, VII. 523–613.

Tartalomjegyzék

Története


A gyógyítás, orvoslás története egyidős az emberiség történetével. Orvosi feladatokat már a varázslók is elláttak az őskori emberek közösségeiben.

Az ókori társadalomban a papok vették át a gyógyítók szerepét, tevékenységüket a templomokban, kegyhelyeken végezték. Ugyanakkor már az ókorban elkezdett kialakulni a világi orvoslás is. Kínában már az i. e. 2. évezredben állami fizetéssel rendelkező – ezért a lakosságot ingyen gyógyító –, a papoktól teljesen független orvosi kar működött. Egyiptomban a fáraóknak saját orvosaik voltak.

Az ókori Görögországban is világi orvoslás alakult ki. Csak a megfelelő iskolát végzett világi személyek gyógyíthattak. Hippokratész volt az első orvos, aki rendszerbe foglalta és leírta az orvostudomány elméleti és gyakorlati alapjait, tudnivalóit. Ezek egy része – az orvostudomány fejlődésének ellenére – még ma is érvényes. Hivatásuk megkezdése előtt az ókori orvosoknak a hippokratészi eskünek nevezett orvosi esküt kellett letenniük.

Az orvoslás a rómaiaknál és az arab világban is tovább fejlődött. A középkori Európában a keresztény kolostorokban eleinte nem a betegek számára létesítettek menedékhelyeket, hanem az elesettek, nyomorultak, magatehetetlen öregek számára. A hospitium szó jelentése vendéglátás, vendégszoba, ebből lett később a betegeket befogadó és gyógyító hospitál, ispotály.[1] Az orvosi teendőket kezdetben a szerzetesek látták el, a későbbiekben azonban mind több világi orvos dolgozott a kolostori ispotályokban, ahová eleinte kizárólag idült betegeket vettek fel.[2] A sebész és az orvos sokáig nem volt azonos fogalom. Így volt ez Magyarországon is, ahol csupán a 19. század óta követelik meg a sebészektől, hogy diplomával rendelkezzenek. Ezt megelőzően, képzetlen személyek, úgynevezett felcserek, valamint borbélyok látták el a sebészeti teendőket.

A tevékenység szabályozása


Magyarországon

Magyarországon orvosi gyakorlatot csak az folytathat, aki felvetette magát az orvosok országos nyilvántartásába, és az erről szóló igazoló okmánnyal rendelkezik. Az a személy, aki külföldön szerzett diplomát, csak akkor vehető fel a nyilvántartásba, ha a diplomáját a magyarországi orvostudományi egyetemek elfogadják, vagy ha azt honosítás (nosztrifikáció) útján érvényesítteti.

Az orvosi foglalkozás Magyarországon


Foglalkozási szempontból a FEOR megkülönböztet általános orvost és szakorvost.

Az általános orvos (FEOR 2211[3])

Alkalmazza a modern orvostudomány elveit és eljárásait. Praxisuk nem korlátozódik bizonyos betegségcsoportokra vagy kezelési módszerekre, egyszerűbb tanácsadó, diagnosztikai gyógyászati és megelőző orvosi szolgáltatásokat nyújt.

Feladatai

Jellemző munkakörök

A szakorvos (FEOR 2212[5])

A modern orvostudomány elveit és eljárásait alkalmazza bizonyos betegségcsoportokra, betegségtípusokra, kezelési módokra specializálódva szakvizsgálatokat végezve, diagnosztikai, orvosi, sebészeti, fizikai és pszichológiai technikákat alkalmazva (megelőzi, diagnosztizálja és kezeli a humán betegségeket és sérüléseket). Szakterületén orvosi kutatást és oktatást végez.

Feladatai

Jellemző munkakörök

Orvosi rendtartás


Orvosi eskü


Az orvosi eskü szövege Magyarországon:

Én …………….. esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a …………. Orvostudományi Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam.

Orvosi titoktartás


Munkakörök az Egészségügyért felelős Minisztérium irányítása alatti közalkalmazott esetében, ha nem oktató (356/2008 Korm. rend.)


orvos: általános orvosi diploma

szakorvos: általános orvosi diploma + szakvizsga

Beosztások (Intézményi hatáskör)


szakorvos

adjunktus

főorvos

részlegvezető

osztályvezető

igazgató

Szakterületek képviselői


Magyarországon ahhoz, hogy egy orvos dolgozhasson vagy kutathasson egy adott szakterületen, le kell tennie legalább egy orvosi szakvizsgát. Általában a rezidens évek után vizsgáznak az általános orvosok, utána válik belőlük szakorvos. A higiénikus orvosok, akiket a Szovjetunió fennállása idejében képeztek, szintén tehetnek Magyarországon orvosi szakvizsgát - csakúgy, mint az általános orvosi végzettségűek.

Elsőként megszerezhető szakvizsgák és képzési idejük:

Szakképzés megnevezése Képzési idő

Ráépített szakképzések, bemeneti követelményük és képzési idejük:

aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan, neurológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, tüdőgyógyászat (36-60) + 25 hónap

Gyermekgyógyászat területen:

Pulmonológia területen:

Oktatási

Az oktatás hagyományosan az orvosi egyetemek feladata. A középkorban viszonylag korán elkülönült az orvoslás más tudományoktól, gyakorlati fontossága miatt. A sebészet a középkor elején sok esetben nem képezte az orvosi tananyag részét. Magyarországon a mai Semmelweis Egyetem jogelődjét 1769-ben alapították Kolozsvárott. Jelenleg négy Orvostudományi Egyetem működik az országban: a budapesti, a debreceni, a pécsi és a szegedi. Eredetileg tanszékekre oszlottak az egyetemek, később elkülönültek a fogászati, gyógyszerészi, védőnői, szűkebb értelemben vett orvosi és egészségtudományi karok. A curriculum négy blokkra oszlik:

  1. az alapozó tárgyak az első két évben: biokémia, anatómia, élettan stb.
  2. preklinikai tárgyak: például a patológia a harmadik évben
  3. klinikai tárgyak a negyedik és az ötödik évben
  4. szigorlói szakasz a hatodik évben

Kutatóintézeti

Közegészségügyi

Szervezési

Orvosi bizonyítvány


Orvosi felelősség


Orvosi műhiba


Orvosképzés


Jegyzetek


Kapcsolódó szócikkek


További információk


  • Orvostudományi portál • összefoglaló, színes tartalomajánló lapKategóriák: Orvostudomány | Foglalkozások


Dátum: 24.01.2021 12:28:15 CET

Eredet: Wikipedia (Szerzői [Laptörténet])    Licenc: CC-by-sa-3.0

Változtatások: Az összes képet és a hozzájuk kapcsolódó legtöbb látványelemet eltávolítottuk. Néhány ikont a FontAwesome-Icons váltotta fel. Néhány sablont eltávolítottak (például „a cikk kibővítéséhez szükséges”) vagy hozzárendelte (mint például „hatjegyek”). A CSS osztályokat vagy eltávolították, vagy harmonizálták.
A Wikipedia-tól olyan linkeket, amelyek nem vezetnek cikkhez vagy kategóriához (mint például a „Redlinks”, „a szerkesztési oldalra mutató linkek”, „a portálok linkjei”), eltávolították. Minden külső linkhez tartozik egy további FontAwesome-Icon. Néhány apró változtatás mellett a médiatartályt, a térképeket, a navigációs dobozokat, a beszélt verziókat és a geomikroformátumokat eltávolítottuk.

Felhívjuk figyelmét: Mivel az adott tartalmat az adott időpontban automatikusan a Wikipedia veszi, a kézi ellenőrzés volt és nem lehetséges. Ezért a nowiki.org nem garantálja a megszerzett tartalom pontosságát és aktualitását. Ha van olyan információ, amely pillanatnyilag hibás, vagy pontatlan a képernyő, akkor nyugodtan lépjen kapcsolatba velünk: email.
Lásd még: Om oss & Adatvédelmi irányelvek.