PamphüliaPamphülia, mielőtt Pamphylia néven római provincia lett, korábban az ókori Közel-Kelet egy régiójaként volt ismert. A terület keskeny földcsík, amely a Földközi-tengertől a Toros-hegységig nyúlt, északi határa pedig Piszidia volt. A római adminisztráció alatt kiegészítették Piszidiával és más területekkel Phrügia és Lükaónia határáig. Ptolemaiosz már ebben a formájában említi.

Tartalomjegyzék

Földrajza


Pamphülia majdnem teljes egészében alföld, részben alluviális hordalékból, részben mészkőből. A folyók, amelyek a Toros lükiai és piszidiai vonulataiból a föld alól törnek elő, oldott mészkövet szállítanak és raknak le az alföldön, mészkőágyat és akadályokat építenek, amelyek idővel a folyás irányát is megváltoztatják. Emiatt a vidék földrajza az ókor óta jelentősen megváltozhatott. A mészkőalakzatok a tenger közelében már a 6-25 méteres magasságot is elérik.

Sztrabón leír egy Katarraktész nevű folyót, amely hatalmas szikláról zuhog alá. Ez a vízesés ma is megvan, Adalia közelében. Adaliához közel folyik a Cestrus és az Eurümédón (az ókorban mindkettő hajózható). Az utóbbi torkolatának közelében említi Sztrabón a Carprias tavat – ma nem több, mint sós mocsár.

Városok


A tengerpart legfontosabb városai Olbia, a lükiai határ közelében; Attalia; és Szidé. Az Eurümedón felett egy hegyen épült Aszpendosz, a Cestrus felett pedig Perga. A két folyó közt, távolabb a tengertől feküdt Sylleum, egy erős vár, amely még Nagy Sándor ostromló hadainak is ellenállt. Nincs bizonyíték, hogy ezek a városok görög kolóniák alapításúak lettek volna, bár Aszpendosz alapítását a hagyomány az argosziakhoz köti, Szidéét pedig az aiol Kümé városhoz. Az Aszpendoszból fennmaradt érmék ugyan görög írásúak, a szövegük viszont valamely barbár nyelven íródott.

A pamphüliaiak eredete


A pamphüliaiak és a piszidiaiak egyazon néphez tartoztak, az előbbiek azonban fejlettebb civilizációt alakíthattak ki a betelepülő görög gyarmatosok segítségével, termékenyebb földjeiknek köszönhetően. A két régió népe közt korán különbséget tettek: Hérodotosz Kis-Ázsia népei közt említi a pamphüliaiakat, a piszidiaiakról nem is szól. Ephorosz mindkettőt említi, az egyiket tengerparti, a másikat belső szárazföldi népként. A korai pamphüliaiaknak, mint a lükiaiaknak, saját írásuk volt, részben görög, részben ázsiai, amelyet néhány márvány- és érmefelirat őrzött meg. Hérodotosz és Sztrabón azt írja, Pamphüliát a trójai háborúból visszatérő Amphilokhosz és Kalkhasz alapította görög gyarmatként, de ez csak legenda. A bennszülöttek feltételezhetően ázsiai eredetűek, illetve kevert etnikumúak voltak.

Története


Az első említések szerint Pamphülia azok közt a területek közt volt, amiket leigázott lüd Mermnad dinasztia, utána Perzsia, majd Makedónia fennhatósága alá kerültek. Miután Róma Kr. e. 190-ben legyőzte III. Antiokhoszt, Eumenész pergamoni király vette birtokába, de a nép később kalózkodásba fogott Piszidia és Kilikia oldalán, sőt Szidé a régió fő rabszolgapiacává vált. Egy időre Pamphylia Amüntasz, Galatia királyának uralma alá került, de az ő halála után római provinciává lett, a pamphüliaiak pedig hellenizálódtak. Perga, Aszpendosz és Szidé maradványai egy nagy kultúra emlékeit őrzik.

Források


Kapcsolódó szócikkek


  • Ókorportál
  • Az ókori Róma portáljaKategóriák: Anatólia ókori államai | Római provinciák | Anatólia történelme | Bibliai helyszínek


Dátum: 28.03.2021 12:05:54 CET

Eredet: Wikipedia (Szerzői [Laptörténet])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Változtatások: Az összes képet és a hozzájuk kapcsolódó legtöbb látványelemet eltávolítottuk. Néhány ikont a FontAwesome-Icons váltotta fel. Néhány sablont eltávolítottak (például „a cikk kibővítéséhez szükséges”) vagy hozzárendelte (mint például „hatjegyek”). A CSS osztályokat vagy eltávolították, vagy harmonizálták.
A Wikipedia-tól olyan linkeket, amelyek nem vezetnek cikkhez vagy kategóriához (mint például a „Redlinks”, „a szerkesztési oldalra mutató linkek”, „a portálok linkjei”), eltávolították. Minden külső linkhez tartozik egy további FontAwesome-Icon. Néhány apró változtatás mellett a médiatartályt, a térképeket, a navigációs dobozokat, a beszélt verziókat és a geomikroformátumokat eltávolítottuk.

Felhívjuk figyelmét: Mivel az adott tartalmat az adott időpontban automatikusan a Wikipedia veszi, a kézi ellenőrzés volt és nem lehetséges. Ezért a nowiki.org nem garantálja a megszerzett tartalom pontosságát és aktualitását. Ha van olyan információ, amely pillanatnyilag hibás, vagy pontatlan a képernyő, akkor nyugodtan lépjen kapcsolatba velünk: email.
Lásd még: Jogi nyilatkozat & Adatvédelmi irányelvek.